ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

XXXI/198/17

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXI/2017

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 2017-10-09

Data podjęcia/podpisania: 2017-09-07

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2017 nr pozycja 3728, opublikowano dnia: 2017-09-25

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/110/12 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Bisztynek na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Bisztynku.

Na podstawie:

art. 419 § 1,2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy( tj. Dz.U. z 2017r. poz. 15)w związku z uchwałą Nr XXIX/182/17 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 27 czerwca 2017r.w sprawie zmiany ulic na terenie miasta Bisztynek ( Dz. Urz. Woj. Warmińsko-
Mazurskiego,2017r. poz.3066)

Treść:

§ 1. 1 W załączniku do uchwały Nr XVII/110/12 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Bisztynek na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Bisztynku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Bisztynku Nr XXVII/160/17 z dnia 31 marca 2017r., dokonuje się zmiany opisu granic okręgów wyborczych w ten sposób, że w okręgu :
1) nr 2 wyraz „ 9-go Maja” zastępuje się wyrazem „ aleja Niepodległości”,
2) nr 3 wyraz ”Mariana Buczka” zastępuje się wyrazem „ Harcerska”,
3) nr 4 wyraz „ Pawła Findera” zastępuje się wyrazem „ Ignacego Krasickiego”
2. Zmiana nie powoduje zmian numerów i granic okręgów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
3. Aktualny podział gminy na okręgi i granice okręgów oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu określa załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bisztynka.
§ 3. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Elblągu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińskiego - Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyla informację: Iwona Banach Data wytworzenia informacji: 2017-09-07 15:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Banach Data wprowadzenia do BIP 2017-12-07 14:14:34
Wprowadził informację do BIP: Jarosław Wadowski Data udostępnienia informacji: 2017-12-07 14:16:11
Osoba, która zmieniła informację: Jarosław Wadowski Data ostatniej zmiany: 2018-02-13 12:07:41
Artykuł był wyświetlony: 518 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek