ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXXVI/235/18Drukuj informacjęAkt prawny: XXXVI/235/18

Szczegóły informacji

XXXVI/235/18

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXVI/2018

Kadencja: VII kadencja

Data wejścia w życie: 2018-05-21

Data podjęcia/podpisania: 2018-03-26

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2018 nr pozycja 2056, opublikowano dnia: 2018-05-07

Tytuł aktu:

w sprawie podziału Gminy i Miasta Bisztynek na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Bisztynku.

Na podstawie:

art. 12 ust.1 i 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych(Dz.U. poz.130) w związku z art. 419 § 1,2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy( tj. Dz.U. z 2017r. poz. 15 z późn. zm.)

Treść:

Rada Miejska w Bisztynku uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się podziału Gminy i Miasta Bisztynek na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.
§ 2. Podział na okręgi, ich numery i granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu określa załącznik do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bisztynka.
§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Elblągu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińskiego - Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu