ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXXVI/233/18Drukuj informacjęAkt prawny: XXXVI/233/18

Szczegóły informacji

XXXVI/233/18

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXVI/2018

Kadencja: VII kadencja

Data wejścia w życie: 2018-05-21

Data podjęcia/podpisania: 2018-03-26

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2018 nr pozycja 2054, opublikowano dnia: 2018-05-07

Tytuł aktu:

w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Bisztynku.

Na podstawie:

art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) , art.13 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U z 2017r. poz.59 z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.)

Treść:

Rada Miejska w Bisztynku uchwala, co następuje:
§ 1. Przedszkole prowadzone przez Gminę Bisztynek zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przez 5 godzin dziennie w godzinach określonych w statucie przedszkola.
§ 2. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez Gminę Bisztynek Przedszkolu Samorządowym w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 1, wynosi 1,00 zł za każdą godzinę.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIV/140/16 z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie określenia bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu i określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bisztynek (Dz.U.Woj.Warmińsko-Mazurskiego z 2017r. poz.472 z późn.zm.) oraz uchwała nr XXVII/156/17 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 31 marca 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu i określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bisztynka.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu