ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2020-01-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany załącznika nr 1, 2, 3 do Zarządzenia nr 104/2011 Burmistrza Bisztynka z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie przekazania zarządzania zasobem lokalowym Gminy Bisztynek, w celu realizacji powierzonego zadania własnego gminy, zmienionego Zarządzeniem nr 144/2012 z dnia 31 grudnia 2012, Zarządzeniem Nr 169/2015 z dnia 31 grudnia 2015r., Zarządzeniem Nr 125/2016 z dnia 5 grudnia 2016r., Zarządzeniem Nr 144/2016 z dnia 30 grudnia 2016r.
Nr aktu prawnego
3/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2020-01-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów.
Nr aktu prawnego
2/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2020-01-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków podległych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu, a także planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami i wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań w 2020 roku.
Nr aktu prawnego
1/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2019-12-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
143/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2019-12-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia zasad gospodarki kasowej w Urzędzie Miejskim w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
142/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2019-12-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia metody rozliczania wydatków Urzędu na wspólną obsługę i gospodarkę odpadami.
Nr aktu prawnego
141/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie na wyłonienie wykonawcy lub wykonawców zadania pożytku publicznego w roku 2020 pn. ,, Organizacja dowozu osób niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Bisztynek do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Biskupcu, celem realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w roku 2020:.
Nr aktu prawnego
140/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu gminy w 2019r.
Nr aktu prawnego
139/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2019-12-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie autopoprawek do projektu budżetu gminy Bisztynek na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
138/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2019-12-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji.
Nr aktu prawnego
137/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji