ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2019-06-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia regulaminu wydawania materiałów promocyjno - informacyjnych Gminy i Miasta Bisztynek podmiotom zewnętrznym
Nr aktu prawnego
48/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2019-05-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu gminy w 2019r.
Nr aktu prawnego
47/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2019-05-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odwołania dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ziemi Warmińskiej w Bisztynku z zajmowanego stanowiska
Nr aktu prawnego
46/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2019-05-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odwołania Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Bisztynku z zajmowanego stanowiska
Nr aktu prawnego
45/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji do wyboru Wykonawcy w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji na ,,Świadczenie usług w zakresie zarządzania, utrzymania i eksploatacji sieci, budowli, urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków oraz usług zarządzania gospodarką energetyczną w zakresie produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz jej przesyłu do odbiorców, na części terenu Gminy Bisztynek".
Nr aktu prawnego
44/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2019-05-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian budżetu gminy w 2019r.
Nr aktu prawnego
42/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2019-05-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu ,, Ślimak Cittaslow"
Nr aktu prawnego
41/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2019-05-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wyłonienie wykonawcy lub wykonawców zadania pożytku publicznego w roku 2019 pn.,, Upowszechnienie kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Bisztynek poprzez organizację zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych".
Nr aktu prawnego
39/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2019-05-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie udostępnienia na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bisztynku części nieruchomości położonej w Bisztynku przy Pl. Wolności 3 i 5
Nr aktu prawnego
38/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2019-04-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy w 2019r.
Nr aktu prawnego
36/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji