ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2020-04-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia i wynajęcia.
Nr aktu prawnego
47/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2020-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe oraz w sprawie zmian budżetu gminy w 2020r.
Nr aktu prawnego
45/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2020-03-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2019.
Nr aktu prawnego
43/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2020-03-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2019 rok.
Nr aktu prawnego
42/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2020-03-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia harmonogramu przekazywania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej do archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
40/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2020-03-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Prezesowi Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Bisztynku oraz określenia procedury wydawania opinii przed złożeniem oświadczenia woli w imieniu Gminy w sprawie remontów nieruchomości wspólnej oraz ustalenia sposobu ich finansowania.
Nr aktu prawnego
38/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2020-03-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Prezesowi Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
37/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2020-03-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bisztynek.
Nr aktu prawnego
36/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2020-03-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 63/2015 Burmistrza Bisztynka z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej.
Nr aktu prawnego
35/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2020-03-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia nauczyciela Szkoły Podstawowej w Sątopach zstępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności.
Nr aktu prawnego
34/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji