ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2019-07-22 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie powołania Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej w Bisztynku. VIII/70/2019 Obowiązujący
2 2019-07-22 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie gromadzenia dochodów przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bisztynku na wydzielonym rachunku, ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania. VIII/68/2019 Obowiązujący
3 2019-07-22 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Bisztynek zaliczonych do sektora finansów publicznych. VIII/67/2019 Obowiązujący
4 2019-06-17 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników. VII/63/2019 Obowiązujący
5 2019-06-17 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, zespole szkolno-przedszkolnym oraz innych placówek przedszkolnych nie wymienionych w Karcie Nauczyciela dla których organem prowadzącym jest Gmina Bisztynek. VII/62/2019 Czekający na publikację
6 2019-06-17 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i zespołu szkolno-przedszkolnego oraz nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w w/w placówkach prowadzonych przez Gminę Bisztynek. VII/61/2019 Czekający na publikację
7 2019-06-17 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bisztynku. VII/60/2019 Czekający na publikację
8 2019-06-17 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. VII/59/2019 Czekający na publikację
9 2019-06-17 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Bisztynek. VII/58/2019 Czekający na publikację
10 2019-06-17 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zgłoszenia sołectwa Unikowo do współpracy w inicjatywie Samorządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego z wykorzystaniem metody odnowy wsi pod hasłem „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla- miejscem, w którym warto żyć…”. VII/57/2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu