ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bisztynek na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
XXI/174/20
Status
Czekający na publikację
Lp: 2
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2021 – 2032
Nr aktu prawnego
XXI/173/20
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Bisztynek.
Nr aktu prawnego
XXI/172/20
Status
Czekający na publikację
Lp: 4
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XXI/171/20
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2020 – 2032.
Nr aktu prawnego
XXI/170/20
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-11-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji.
Nr aktu prawnego
XX/169/20
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-11-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Bisztynek na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Nr aktu prawnego
XX/168/20
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-11-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Prokuratora Rejonowego w Biskupcu wraz z odpowiedzią na skargę.
Nr aktu prawnego
XX/167/20
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-11-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia spółdzielni socjalnej.
Nr aktu prawnego
XX/166/20
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-11-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych Gminy Bisztynek.
Nr aktu prawnego
XX/165/20
Status
Czekający na publikację

Nawigacja między stronami listy informacji