ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-01-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sątopach.
Nr aktu prawnego
5/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2019-07-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie powołania Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
VIII/70/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2019-07-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie gromadzenia dochodów przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bisztynku na wydzielonym rachunku, ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.
Nr aktu prawnego
VIII/68/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2019-07-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Bisztynek zaliczonych do sektora finansów publicznych.
Nr aktu prawnego
VIII/67/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2019-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.
Nr aktu prawnego
VII/63/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2019-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, zespole szkolno-przedszkolnym oraz innych placówek przedszkolnych nie wymienionych w Karcie Nauczyciela dla których organem prowadzącym jest Gmina Bisztynek.
Nr aktu prawnego
VII/62/2019
Status
Czekający na publikację
Lp: 7
Data podjęcia
2019-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i zespołu szkolno-przedszkolnego oraz nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w w/w placówkach prowadzonych przez Gminę Bisztynek.
Nr aktu prawnego
VII/61/2019
Status
Czekający na publikację
Lp: 8
Data podjęcia
2019-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
VII/60/2019
Status
Czekający na publikację
Lp: 9
Data podjęcia
2019-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
Nr aktu prawnego
VII/59/2019
Status
Czekający na publikację
Lp: 10
Data podjęcia
2019-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Bisztynek.
Nr aktu prawnego
VII/58/2019
Status
Czekający na publikację

Nawigacja między stronami listy informacji