ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-03-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia harmonogramu przekazywania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej do archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
40/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-03-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Prezesowi Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Bisztynku oraz określenia procedury wydawania opinii przed złożeniem oświadczenia woli w imieniu Gminy w sprawie remontów nieruchomości wspólnej oraz ustalenia sposobu ich finansowania.
Nr aktu prawnego
38/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-03-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Prezesowi Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
37/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-03-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bisztynek.
Nr aktu prawnego
36/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-03-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 63/2015 Burmistrza Bisztynka z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej.
Nr aktu prawnego
35/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-03-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia nauczyciela Szkoły Podstawowej w Sątopach zstępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności.
Nr aktu prawnego
34/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-03-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wzmożenia nadzoru sanitarnego w jednostkach organizacyjnych gminy.
Nr aktu prawnego
33/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-03-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wyłonienie wykonawcy lub wykonawców zadania pożytku publicznego w roku 2020 pn. ,, Organizacja zajęć sportowych dla dzieci z Gminy Bisztynek"
Nr aktu prawnego
32/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-03-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Bisztynku
Nr aktu prawnego
31/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-03-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Pani Barbarze Groch - dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sątopach pełnomocnictwa do działania w zakresie zwykłego zarządu.
Nr aktu prawnego
30/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji