ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2020-03-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie czasowych zmian organizacyjnych w Urzędzie Miejskim w Bisztynku oraz jednostkach organizacyjnych gminy.
Nr aktu prawnego
39/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2020-02-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy i Miasta Bisztynek oraz nadania jej statutu.
Nr aktu prawnego
XIII/125/20
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2020-02-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Polskiego Towarzystwa Leśnego w Grzędzie.
Nr aktu prawnego
XIII/124/20
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2020-02-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zaopiniowania wniosku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie o uznanie lasów za ochronne, na terenie Gminy Bisztynek będących w zarządzie Nadleśnictwa Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
XIII/123/20
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2020-02-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XIII/122/20
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bisztynek na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XII/120/19
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych Gminy Bisztynek.
Nr aktu prawnego
XII/118/19
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/192/17 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 7 września 2017r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
XII/117/19
Status
Uchylony
Lp: 69
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/138/16 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 28 grudnia 2016r w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z ogólnodostępnych obiektów użyteczności publicznej – świetlic, stanowiących własność Gminy Bisztynek.
Nr aktu prawnego
XII/116/19
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bisztynek na rok szkolny 2019/2020.
Nr aktu prawnego
XII/115/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji