ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2020-03-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bisztynek.
Nr aktu prawnego
36/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2020-03-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 63/2015 Burmistrza Bisztynka z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej.
Nr aktu prawnego
35/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2020-03-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia nauczyciela Szkoły Podstawowej w Sątopach zstępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności.
Nr aktu prawnego
34/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2020-03-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wzmożenia nadzoru sanitarnego w jednostkach organizacyjnych gminy.
Nr aktu prawnego
33/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2020-03-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wyłonienie wykonawcy lub wykonawców zadania pożytku publicznego w roku 2020 pn. ,, Organizacja zajęć sportowych dla dzieci z Gminy Bisztynek"
Nr aktu prawnego
32/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2020-03-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Bisztynku
Nr aktu prawnego
31/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2020-03-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Pani Barbarze Groch - dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sątopach pełnomocnictwa do działania w zakresie zwykłego zarządu.
Nr aktu prawnego
30/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2020-03-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Barbarze Groch - dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sątopach.
Nr aktu prawnego
29/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2020-02-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany zarządzenia nr 134/2015 Burmistrza Bisztynka z dnia 23 października 2015r. w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność Gminy Bisztynek na potrzeby infrastruktury technicznej.
Nr aktu prawnego
27/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2020-02-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu gminy w 2020r.
Nr aktu prawnego
26/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji