ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2020-03-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bisztynek lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
Nr aktu prawnego
XIV/130/20
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2020-03-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu nadawania honorowego obywatelstwa Gminy i Miasta Bisztynek.
Nr aktu prawnego
XIV/129/20
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2020-03-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bisztynek na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XIV/128/20
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2020-03-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Planu Odnowy Miejscowości Unikowo na lata 2020-2027.
Nr aktu prawnego
XIV/127/20
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2020-03-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2020 i Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XIV/126/20
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2020-03-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2019.
Nr aktu prawnego
43/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2020-03-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2019 rok.
Nr aktu prawnego
42/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2020-03-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia harmonogramu przekazywania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej do archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
40/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2020-03-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Prezesowi Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Bisztynku oraz określenia procedury wydawania opinii przed złożeniem oświadczenia woli w imieniu Gminy w sprawie remontów nieruchomości wspólnej oraz ustalenia sposobu ich finansowania.
Nr aktu prawnego
38/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2020-03-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Prezesowi Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
37/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji