ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2020-04-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia i wynajęcia.
Nr aktu prawnego
47/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2020-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe oraz w sprawie zmian budżetu gminy w 2020r.
Nr aktu prawnego
45/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2020-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
Nr aktu prawnego
XV/139/20
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2020-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bisztynek.
Nr aktu prawnego
XV/138/20
Status
Czekający na publikację
Lp: 25
Data podjęcia
2020-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XV/137/20
Status
Czekający na publikację
Lp: 26
Data podjęcia
2020-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XV/136/20
Status
Czekający na publikację
Lp: 27
Data podjęcia
2020-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bisztynek lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
Nr aktu prawnego
XV/135/20
Status
Czekający na publikację
Lp: 28
Data podjęcia
2020-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XV/134/20
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2020-03-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zwolnienie od ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
XIV/132/20
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2020-03-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XIV/131/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji