ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2019-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wystąpienia Gminy Bisztynek ze Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Bałtyk.
Nr aktu prawnego
VII/56/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2019-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę nr XI/54/15 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych.
Nr aktu prawnego
VII/55/2019
Status
Czekający na publikację
Lp: 13
Data podjęcia
2019-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Nr aktu prawnego
VII/54/2019
Status
Czekający na publikację
Lp: 14
Data podjęcia
2019-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2019.
Nr aktu prawnego
VII/53/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2019-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Bisztynka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy i Miasta Bisztynek za 2018 rok.
Nr aktu prawnego
VII/51/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2019-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bisztynek za 2018 rok.
Nr aktu prawnego
VII/50/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2019-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Bisztynka wotum zaufania.
Nr aktu prawnego
VII/49/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2019-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.
Nr aktu prawnego
VI/48/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2019-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/18 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy i Miasta Bisztynek.
Nr aktu prawnego
VI/47/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2019-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na okres 5 lat.
Nr aktu prawnego
VI/46/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji