ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-11-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie projektu budżetu gminy Bisztynek na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
144/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-11-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2021-2032.
Nr aktu prawnego
143/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-10-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Dyrektora Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku i Biblioteki Publicznej w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
137/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-11-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie czasowych zmian organizacyjnych w Urzędzie Miejskim w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
139/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-10-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie czasowych zmian organizacyjnych w Urzędzie Miejskim w Bisztynku oraz jednostkach organizacyjnych gminy.
Nr aktu prawnego
133/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-09-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Seniorów Gminy i Miasta Bisztynek.
Nr aktu prawnego
117/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Gminy Bisztynek na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
124/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-08-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
Nr aktu prawnego
XVIII/150/20
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-08-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XVIII/149/20
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-08-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bisztynek na rok szkolny 2020/2021.
Nr aktu prawnego
XVIII/148/20
Status
Czekający na publikację

Nawigacja między stronami listy informacji