ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2019-01-31 Zarządzenia Burmistrza W sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego a także składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, punktu przedszkolnego oraz klas pierwszych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Bisztynek na rok szkolny 2019/2020 14A/ 2019 Obowiązujący
2 2019-01-14 Uchwały Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2019. IV/28/19 Obowiązujący
3 2018-12-20 Uchwały Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018. III/24/18 Obowiązujący
4 2018-12-20 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi na pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bisztynku. III/22/18 Obowiązujący
5 2018-12-20 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Burmistrza Bisztynka. III/21/18 Obowiązujący
6 2018-12-20 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bisztynek na 2019 rok. III/26/18 Obowiązujący
7 2018-12-20 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Bisztynek do roku 2020 III/20/18 Obowiązujący
8 2018-12-20 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Bisztynek III/19/18 Obowiązujący
9 2018-12-20 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie wsparcia w postaci świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom objętych wieloletnim rządowym programem ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. III/18/18 Obowiązujący
10 2018-12-20 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za przyznane świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. III/17/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu