ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2015-12-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. XII/65/15 Obowiązujący
82 2015-12-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych Gminy Bisztynek na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. XII/64/15 Obowiązujący
83 2015-12-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta Bisztynek w zakresie opracowania Programu Rozwoju Gminy i Miasta Bisztynek do 2025. XII/63/15 Obowiązujący
84 2015-12-29 Uchwały Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2015. XII/62/15 Obowiązujący
85 2015-11-23 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Bisztynka. XI/61/15 Obowiązujący
86 2015-11-23 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat. XI/60/15 Obowiązujący
87 2015-11-23 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie opłaty targowej. XI/59/15 Obowiązujący
88 2015-11-23 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany regulaminu targowiska miejskiego „Mój Rynek". XI/58/15 Obowiązujący
89 2015-11-23 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Bisztynek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Bisztynek na rok 2016. XI/57/15 Obowiązujący
90 2015-11-23 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie stawek podatku od środków transportowych. XI/56/15 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu