ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2017-01-05 Zarządzenia Burmistrza w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego. 7/2017 Obowiązujący
82 2017-01-05 Zarządzenia Burmistrza w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów. 6/2017 Obowiązujący
83 2017-01-05 Zarządzenia Burmistrza w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków podległych jednostek oraz wysokości dotacji i wypłat do budżetu, a także planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecanych gminie odrębnymi ustawami i wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań w 2017 roku. 5/2017 Obowiązujący
84 2017-01-05 Zarządzenia Burmistrza w sprawie ustalenia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność gminy Bisztynek na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z o.o. z siedziba w Warszawie. 4/2017 Obowiązujący
85 2017-01-05 Zarządzenia Burmistrza w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego. 3/2017 Obowiązujący
86 2017-01-05 Zarządzenia Burmistrza w sprawie przeznaczenia do wynajęcia lokalu użytkowego. 2/2017 Obowiązujący
87 2017-01-05 Zarządzenia Burmistrza w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych. 1/2017 Obowiązujący
88 2016-12-30 Zarządzenia Burmistrza zmieniające Zarządzenie Nr 123A/2016 z 30 listopada 2016 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pożyczek dla stowarzyszeń z terenu Miasta i Gminy Bisztynek na realizację zadań statutowych na terenie Miasta i Gminy Bisztynek współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub z innych środków pomocowych. 145/2016 Obowiązujący
89 2016-12-30 Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian załącznika 1,2,2a, i 3 do Zarządzenia nr 104/2011 Burmistrza Bisztynka z dnia 30 grudnia 2011r. 144/2016 Obowiązujący
90 2016-12-30 Zarządzenia Burmistrza zmieniające Zarządzenie w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Bisztynku i Jednostkach, dla krórych obsługę księgową prowadzi Urząd. 143/2016 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu