ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2020-01-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego a także składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, punktu przedszkolnego oraz klas pierwszych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Bisztynek na rok szkolny 2020/2021.
Nr aktu prawnego
10/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2020-01-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia maksymalnych miesięcznych składników wynagrodzenia Dyrektora Żłobka Miejskiego w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
9/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2020-01-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia maksymalnych miesięcznych składników wynagrodzenia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
8/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2020-01-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Bisztynek.
Nr aktu prawnego
7/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2020-01-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia Procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
6/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2020-01-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia zasad udzielania nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia.
Nr aktu prawnego
4/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2020-01-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany załącznika nr 1, 2, 3 do Zarządzenia nr 104/2011 Burmistrza Bisztynka z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie przekazania zarządzania zasobem lokalowym Gminy Bisztynek, w celu realizacji powierzonego zadania własnego gminy, zmienionego Zarządzeniem nr 144/2012 z dnia 31 grudnia 2012, Zarządzeniem Nr 169/2015 z dnia 31 grudnia 2015r., Zarządzeniem Nr 125/2016 z dnia 5 grudnia 2016r., Zarządzeniem Nr 144/2016 z dnia 30 grudnia 2016r.
Nr aktu prawnego
3/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2020-01-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów.
Nr aktu prawnego
2/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2020-01-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków podległych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu, a także planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami i wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań w 2020 roku.
Nr aktu prawnego
1/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2019-12-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
143/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji