ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XII/114/19
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2019.
Nr aktu prawnego
XII/111/19
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy i Miasta Bisztynek oraz przekazania go do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
Nr aktu prawnego
XII/113/19
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu Usuwania Azbestu z terenu Gminy Bisztynek na lata 2019-2032”.
Nr aktu prawnego
XII/112/19
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2020-02-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sątopach.
Nr aktu prawnego
16/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2020-02-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wyłonienie wykonawcy lub wykonawców zadania pożytku publicznego w roku 2020 pn. ,, Upowszechnienie kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Bisztynek poprzez organizację zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych".
Nr aktu prawnego
15/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2020-01-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu gminy w 2020r.
Nr aktu prawnego
14/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2020-01-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
13/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2020-01-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia zasad finansowania realizacji zadania własnego Gminy Bisztynek w zakresie utrzymania cmentarzy komunalnych Gminy Bisztynek i zarządzania nimi.
Nr aktu prawnego
12/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2020-01-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej.
Nr aktu prawnego
11/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji