ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
71 2016-10-26 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/44/15 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia planu „Lokalny Program Rewitalizacji gminy Bisztynek w ramach Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow". XX/125/16 Obowiązujący
72 2016-10-26 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Bisztynek zaliczonych do sektora finansów publicznych. XX/124/16 Obowiązujący
73 2016-10-26 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta Bisztynek. XX/123/16 Obowiązujący
74 2016-10-26 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta Bisztynek. XX/122/16 Obowiązujący
75 2016-10-26 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bisztynek. XX/121/16 Obowiązujący
76 2016-10-26 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany statutu Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku. XX/120/16 Obowiązujący
77 2016-10-26 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/189/14 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bisztynek oraz warunków i zasad korzystania z przystanków. XX/119/16 Obowiązujący
78 2016-10-26 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Bisztynek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Bisztynek na rok 2017. XX/118/16 Obowiązujący
79 2016-10-26 Uchwały Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2016. XX/117/16 Obowiązujący
80 2016-09-12 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w partnerstwie p.n.: „Przebudowa DP 1400N na odcinku Kosy –Maszewy o długości 4,05km” w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. XVIII/113/16 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu