ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
71 2017-12-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych stałych oraz nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Bisztynek. XXXIV/213/17 Obowiązujący
72 2017-12-28 Uchwały Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017. XXXIV/212/17 Obowiązujący
73 2017-12-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2017 – 2025 XXXIV/211/17 Obowiązujący
74 2017-11-27 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i umów najmu nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat. XXXIII/210/17 Obowiązujący
75 2017-11-27 Uchwały Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017. XXXIII/209/17 Obowiązujący
76 2017-11-27 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie stawek podatku od środków transportowych. XXXIII/208/17 Obowiązujący
77 2017-10-31 Uchwały Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli. XXXII/207/17 Obowiązujący
78 2017-10-31 Uchwały Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017. XXXII/206/17 Obowiązujący
79 2017-10-31 Uchwały Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę Nr XXXI/191/17 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 7 września 2017r. w sprawie tworzenia i nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Bisztynku. XXXII/204/17 Obowiązujący
80 2017-10-31 Uchwały Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy i Miasta Bisztynek na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów i granic obwodów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. XXXII/203/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu