ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
61 2018-03-26 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018. XXXVI/224/18 Obowiązujący
62 2018-01-16 Uchwały Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018. XXXV/223/18 Obowiązujący
63 2017-12-21 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bisztynek na 2018 rok. XXXIV/221/17 Obowiązujący
64 2017-12-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2018 – 2027 U_XXXIV-220-17 Obowiązujący
65 2017-12-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. XXXIV/219/17 Obowiązujący
66 2017-12-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Bisztynka. XXXIV/218/17 Obowiązujący
67 2017-12-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. XXXIV/217/17 Obowiązujący
68 2017-12-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Miasto Bartoszyce zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej. XXXIV/216/17 Obowiązujący
69 2017-12-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Bisztynek zaliczonych do sektora finansów publicznych. XXXIV/215/17 Obowiązujący
70 2017-12-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Statutu Gminy i Miasta Bisztynek. XXXIV/214/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu