ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
61 2017-09-07 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Bisztynku w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Bisztynku. XXXI/193/ 17 Obowiązujący
62 2017-09-07 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Bisztynku. XXXI/192/17 Obowiązujący
63 2017-09-07 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie utworzenia i nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Bisztynku. XXXI/191/17 Obowiązujący
64 2017-09-07 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Bisztynek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Bisztynek na rok 2018. XXXI/190/17 Obowiązujący
65 2017-09-07 Uchwały Rady Miejskiej sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Studzienice na remont dróg gminnych uszkodzonych w wyniku nawałnicy 11 i 12 sierpnia 2017 roku. XXXI/189/17 Obowiązujący
66 2017-09-07 Uchwały Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017. XXXI/188/17 Obowiązujący
67 2017-07-17 Uchwały Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017. XXX/186/17 Obowiązujący
68 2017-07-17 Uchwały Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych Gminy Bisztynek na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. XXX/184/17 Obowiązujący
69 2017-07-17 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie powierzenia Spółce pod firmą: Międzygminny Zakład Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych "Sękity" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bisztynku-Kolonii 14, 11-230 Bisztynek zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.: „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla gminy Barciany, Miasta i Gminy Bisztynek, oraz Gminy Kętrzyn i Miasta Kętrzyn’’ w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Oś priorytetowa II-Ochrona Środowiska w tym Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi Typ projektu 2.2, którego źródłem finansowania jest Fundusz Spójności. XXX/183/ 17 Obowiązujący
70 2017-06-27 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany nazw ulic na terenie miasta Bisztynek. XXIX/182/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu