ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
51 2017-03-31 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2017. XXVII/152/17 Obowiązujący
52 2017-03-16 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wniesienia zażalenia do Ministra Edukacji Narodowej na postanowienie Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w sprawie negatywnej opinii dotyczącej zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Polskiego Towarzystwa Leśnego w Grzędzie. XXVI/151/17 Obowiązujący
53 2016-12-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bisztynek na 2017 rok. XXIV145/16 Obowiązujący
54 2016-12-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bartoszyckiemu na realizację zadania „Przebudowa DP Nr 1573 N na odcinku Grzęda-Sątopy-Samulewo o długości 6,6 km wraz z budową zatok autobusowych w msc. Wojkowo i Sątopy-Samulewo”. XXIV/142/16 Obowiązujący
55 2016-12-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/112/16 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 12 września 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bartoszyckiemu na realizację zadania pn.„Przebudowa DP Nr 1573 N na odcinku Grzęda-Sątopy-Samulewo o długości 6,6 km wraz z budowa zatok autobusowych w msc. Wojkowo i Sątopy-Samulewo. XXIV/141/16 Obowiązujący
56 2016-12-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu i określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę. XXIV/140/16 Obowiązujący
57 2016-12-28 Uchwały Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli. XXIV/139/16 Obowiązujący
58 2016-12-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z ogólnodostępnych obiektów użyteczności publicznej – świetlic, stanowiących własność Gminy Bisztynek. XXIV/138/16 Obowiązujący
59 2016-12-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Bisztynek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Bisztynek na rok 2017. XXIV/137/16 Obowiązujący
60 2016-12-28 Uchwały Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2016. XXIV/136/16 Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu