ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
51 2017-07-17 Uchwały Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017. XXX/186/17 Obowiązujący
52 2017-07-17 Uchwały Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych Gminy Bisztynek na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. XXX/184/17 Obowiązujący
53 2017-07-17 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie powierzenia Spółce pod firmą: Międzygminny Zakład Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych "Sękity" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bisztynku-Kolonii 14, 11-230 Bisztynek zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.: „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla gminy Barciany, Miasta i Gminy Bisztynek, oraz Gminy Kętrzyn i Miasta Kętrzyn’’ w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Oś priorytetowa II-Ochrona Środowiska w tym Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi Typ projektu 2.2, którego źródłem finansowania jest Fundusz Spójności. XXX/183/ 17 Obowiązujący
54 2017-06-27 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany nazw ulic na terenie miasta Bisztynek. XXIX/182/17 Obowiązujący
55 2017-06-27 Uchwały Rady Miejskiej sprawie zmiany uchwały Nr VIII/44/15 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia planu „Lokalny Program Rewitalizacji gminy Bisztynek w ramach Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow". XXIX/181/17 Obowiązujący
56 2017-06-27 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Statutu Gminy i Miasta Bisztynek. XXIX/180/17 Obowiązujący
57 2017-06-27 Uchwały Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017. XXIX/179/17 Obowiązujący
58 2017-06-27 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Bisztynka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy i Miasta Bisztynek za 2016 rok. XXIX/177/17 Obowiązujący
59 2017-06-27 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bisztynek za 2016 rok. XXIX/176/2017 Obowiązujący
60 2017-11-14 Zarządzenia Burmistrza w sprawie projektu budżetu gminy Bisztynek na 2018 rok. 149/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu