ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2020-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bisztynek.
Nr aktu prawnego
XV/138/20
Status
Czekający na publikację
Lp: 42
Data podjęcia
2020-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XV/137/20
Status
Czekający na publikację
Lp: 43
Data podjęcia
2020-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XV/136/20
Status
Czekający na publikację
Lp: 44
Data podjęcia
2020-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bisztynek lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
Nr aktu prawnego
XV/135/20
Status
Czekający na publikację
Lp: 45
Data podjęcia
2020-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XV/134/20
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2020-03-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zwolnienie od ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
XIV/132/20
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2020-03-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XIV/131/20
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2020-03-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bisztynek lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
Nr aktu prawnego
XIV/130/20
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2020-03-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu nadawania honorowego obywatelstwa Gminy i Miasta Bisztynek.
Nr aktu prawnego
XIV/129/20
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2020-03-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bisztynek na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XIV/128/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji