ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2021-01-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do wynajęcia lokali użytkowych.
Nr aktu prawnego
7/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2021-01-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 3/2016 Burmistrza Bisztynka z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie wysokości i trybu poboru opłaty eksploatacyjnej na targowisku miejskim ,, Mój Rynek" w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
6/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2021-01-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów.
Nr aktu prawnego
5/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2021-01-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie planu finansowego rachunku dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań inwestycyjnych.
Nr aktu prawnego
4/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2021-01-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków podległych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu, a także planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami i wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań w 2021 roku.
Nr aktu prawnego
3/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2021-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania stałej komisji przetargowej i regulaminu pracy komisji.
Nr aktu prawnego
2/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2021-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
1/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2020-12-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
177/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2020-12-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji.
Nr aktu prawnego
176/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2020-12-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia metody rozliczania wydatków Urzędu na wspólną obsługę jst i gospodarkę odpadami.
Nr aktu prawnego
175/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji