ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2019-03-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bisztynek na 2019 rok.
Nr aktu prawnego
V/34/2019
Status
Czekający na publikację
Lp: 32
Data podjęcia
2019-03-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych Gminy i Miasta Bisztynek do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane są przekazywane do Rejestru Należności Publicznoprawnych.
Nr aktu prawnego
V/33/2019
Status
Czekający na publikację
Lp: 33
Data podjęcia
2019-03-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Bisztynek na lata 2019 – 2021.
Nr aktu prawnego
V/32/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2019-03-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2019.
Nr aktu prawnego
V/30/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2019-03-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2019.
Nr aktu prawnego
V/31/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2019-09-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia nauczyciela Szkoły Podstawowej w Sątopach zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności.
Nr aktu prawnego
100/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2019-09-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Gminy Bisztynek na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
102/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2019-09-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zasad podziału kosztów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bisztynku na rozdziały:"Szkoły podstawowe" i ,,Przedszkola".
Nr aktu prawnego
95/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2019-09-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zasad podziału kosztów utrzymania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bisztynku i Żłobka Miejskiego w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
94/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2019-09-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
zmieniające Zarządzenie Nr 2/2019 Burmistrza Bisztynka z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów.
Nr aktu prawnego
93/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji