ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
31 2016-02-26 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Bisztynek na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019” za lata 2012-2014. XIII/73/16 Obowiązujący
32 2016-02-26 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bisztynek, w części działek 20 i 21/5 obręb geodezyjny Bisztynek 2. XIII/72/16 Obowiązujący
33 2016-02-26 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Gminy i Miasta Bisztynek do 2025. XIII/71/16 Obowiązujący
34 2016-02-26 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Bisztynek na lata 2016 – 2018. XIII/70/16 Obowiązujący
35 2016-02-26 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. XIII/69/16 Obowiązujący
36 2016-02-26 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2016. XIII/68/16 Obowiązujący
37 2016-04-21 Zarządzenia Burmistrza w sprawie ustalenia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 47/2016 Obowiązujący
38 2016-01-29 Zarządzenia Burmistrza W sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego a także składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, punktu przedszkolnego oraz klas pierwszych szkól podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Bisztynek na rok szkolny 2016/2017 10A/2016 Obowiązujący
39 2016-03-30 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 31/2016 Burmistrza Bisztynka z dnia 30 marca 2016r. - w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2015 rok. 31/2016 Obowiązujący
40 2016-03-30 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 30/2016 Burmistrza Bisztynka z dnia 30 marca 2016r. - w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2015 rok. 30/2016 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu