ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
31 2019-01-10 Zarządzenia Burmistrza w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej. 7/2019 Obowiązujący
32 2019-01-09 Zarządzenia Burmistrza w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych. 6/2019 Obowiązujący
33 2019-01-08 Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy w 2019 r. 5/2019 Obowiązujący
34 2019-01-04 Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmiany załącznika nr 1, 2, 3 do Zarządzenia nr 104/2011 Burmistrza Bisztynka z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie przekazania zarządzania zasobem lokalowym Gminy Bisztynek, w celu realizacji powierzonego zadania własnego gminy, zmienionego Zarządzeniem nr 144/2012 z dnia 31 grudnia 2012, Zarządzeniem Nr 169/2015 z dnia 31 grudnia 2015r., Zarządzeniem Nr 125/2016 z dnia 5 grudnia 2016r., Zarządzeniem Nr 144/2016 z dnia 30 grudnia 2016r. 4/2019 Obowiązujący
35 2019-01-03 Zarządzenia Burmistrza w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków podległych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu, a także planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami i wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań w 2019 roku. 3/2019 Obowiązujący
36 2019-01-03 Zarządzenia Burmistrza w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów. 2/2019 Obowiązujący
37 2019-01-03 Zarządzenia Burmistrza w sprawie: powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wyłonienie wykonawcy lub wykonawców zadania pożytku publicznego w roku 2019 pn. „Organizacja dowozu osób niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Bisztynek do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Biskupcu, celem realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w roku 2019.” 1/2019 Obowiązujący
38 2018-12-31 Zarządzenia Burmistrza w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 96/2016 Burmistrza Bisztynka z dnia 12 października 2016r. w sprawie kosztów przygotowania do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Bisztynek. 26/2018(1) Obowiązujący
39 2018-12-31 Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy w 2018 r. 25/2018(1) Obowiązujący
40 2018-12-31 Zarządzenia Burmistrza w sprawie ustalenia metody rozliczania wydatków Urzędu na wspólną obsługę jst i gospodarkę odpadami. 24/2018(1) Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu