ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
31 2017-05-31 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa. XXVII/175/17 Obowiązujący
32 2017-05-31 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XVI/77/08 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 26 września 2008r w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Bisztynek. XXVIII/174/17 Obowiązujący
33 2017-05-31 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XV/95/16 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 31 maja 2016 r.w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy i Miasta Bisztynek. XXVIII/173/17 Obowiązujący
34 2017-05-31 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Bisztynek”. XXVIII/172/17 Obowiązujący
35 2017-05-31 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Bisztynek na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. XXVIII/171/17 Obowiązujący
36 2017-05-31 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. XXVIII/170/17 Obowiązujący
37 2017-05-31 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Bisztynek. XXVII/169/17 Obowiązujący
38 2017-05-31 Uchwały Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017. XXVII/168/17 Obowiązujący
39 2017-05-31 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będących schroniskami dla bezdomnych. XXVIII/166/17 Obowiązujący
40 2017-03-31 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Bisztynka i Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o w Bisztynku. XXVII/165/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu