ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXI/173/20Drukuj informacjęAkt prawny: XXI/173/20

Szczegóły informacji

XXI/173/20

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXI/2020

Kadencja: VIII kadencja

Data wejścia w życie: 2021-01-01

Data podjęcia/podpisania: 2020-12-29

Tytuł aktu:

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2021 – 2032

Na podstawie:

art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.)

Treść:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2021-2032, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2021, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3. Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań
1) związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć;
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
§ 4. Upoważnia Burmistrza do:
1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.
Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa wart. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów
§ 5 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bisztynka.
§ 6. Traci moc Uchwała Nr XII/119/19 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2020 – 2032 wraz ze zmianami.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-12-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Mazur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-25 20:56:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Wadowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-25 20:57:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Wadowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-25 20:57:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
165 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony