ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2211
Data podjęcia
2010-11-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie utraty mocy niektórych uchwał Rady Miejskiej w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
XXXIV/180/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2212
Data podjęcia
2010-11-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
Nr aktu prawnego
XXXIV/179/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2213
Data podjęcia
2010-11-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2010.
Nr aktu prawnego
XXXIV/178/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2214
Data podjęcia
2010-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Nr aktu prawnego
XXXIII/177/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2215
Data podjęcia
2010-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XXXIII/176/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2216
Data podjęcia
2010-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uczestniczenia w pokryciu części kosztów funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej.
Nr aktu prawnego
XXXIII/175/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2217
Data podjęcia
2010-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2010r.
Nr aktu prawnego
XXXIII-174-10
Status
Obowiązujący
Lp: 2218
Data podjęcia
2010-09-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę nr XXXI/170/10 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Planu Odnowy Miejscowości Sątopy-Samulewo na lata 2010-2020.
Nr aktu prawnego
XXXII/173/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2219
Data podjęcia
2010-07-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.
Nr aktu prawnego
XXXI/172/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2220
Data podjęcia
2010-07-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2010.
Nr aktu prawnego
XXXI/171/10
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji