ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2201
Data podjęcia
2009-06-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli.
Nr aktu prawnego
XXIII/119/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2202
Data podjęcia
2009-06-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Bisztynek.
Nr aktu prawnego
XXIII/118/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2203
Data podjęcia
2009-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku.
Nr aktu prawnego
XXII/117/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2204
Data podjęcia
2009-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania na terenie Gminy i Miasta Bisztynek.
Nr aktu prawnego
XXII/116/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2205
Data podjęcia
2009-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie Statutu Biblioteki Publicznej w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
XXII/115/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2206
Data podjęcia
2009-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie Statutu Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku
Nr aktu prawnego
XXII/114/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2207
Data podjęcia
2009-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Akt o podziale samorządowej instytucji kultury - Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku i utworzeniu Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku i Biblioteki Publicznej w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
XXII/113/09
Status
Zmieniony
Lp: 2208
Data podjęcia
2009-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Statutu Gminy i Miasta Bisztynek.
Nr aktu prawnego
XXII/112/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2209
Data podjęcia
2009-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Nr aktu prawnego
XXII/111/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2210
Data podjęcia
2009-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacja podatkowa.
Nr aktu prawnego
XXII/110/09
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji