ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2201
Data podjęcia
2010-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Bisztynka.
Nr aktu prawnego
III/9/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2202
Data podjęcia
2010-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bisztynku
Nr aktu prawnego
III/8/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2203
Data podjęcia
2010-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Bisztynek na rok 2011.
Nr aktu prawnego
III/7/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2204
Data podjęcia
2010-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr II/5/10 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady.
Nr aktu prawnego
III/6/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2205
Data podjęcia
2010-12-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady.
Nr aktu prawnego
II/5/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2206
Data podjęcia
2010-12-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
Nr aktu prawnego
II/4/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2207
Data podjęcia
2010-12-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ilości, nazewnictwa i przedmiotu działania stałych Komisji Rady Miejskiej.
Nr aktu prawnego
II/3/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2208
Data podjęcia
2010-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
I/2/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2209
Data podjęcia
2010-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
I/1/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2210
Data podjęcia
2010-11-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Nr aktu prawnego
XXXIV/181/10
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji