ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2020-05-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu gminy w 2020r.
Nr aktu prawnego
57/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2020-05-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie czasowych zmian organizacyjnych w Urzędzie Miejskim w Bisztynku oraz jednostkach organizacyjnych gminy.
Nr aktu prawnego
56/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2020-04-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości i planu kont przy realizacji projektu ,, Zdalna szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" w ramach Osi priorytetowej nr I ,, Powszechny dostęp do szybkiego internetu" działania 1.1 ,, Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach"- projekt grantowy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Nr aktu prawnego
55/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2020-04-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej.
Nr aktu prawnego
54/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2020-04-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
zmieniające Zarządzenie Nr 122/2018 Burmistrza Bisztynka z dnia 9 października 2018r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Bisztynek, zmienionego Zarządzeniem Nr 129/2019 Burmistrza Bisztynka z dnia 29 listopada 2019r.
Nr aktu prawnego
53/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2020-06-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie czasowych zmian organizacyjnych w Urzędzie Miejskim w Bisztynku oraz jednostkach organizacyjnych gminy.
Nr aktu prawnego
52/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2020-04-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu gminy w 2020r.
Nr aktu prawnego
51/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2020-04-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości gruntowej.
Nr aktu prawnego
50/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2020-04-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przydziału pracownikom Urzędu Miejskiego w Bisztynku, środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży.
Nr aktu prawnego
49/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2020-04-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu gminy w 2020r.
Nr aktu prawnego
48/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji