ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2020-11-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i umów najmu nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat.
Nr aktu prawnego
XX/164/20
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2020-11-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Bartoszyce na świadczenie usług zdrowotnych.
Nr aktu prawnego
XX/163/20
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2020-11-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XX/162/20
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XIX/160/20
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sępopol na dofinansowanie realizacji zadania „Remont modernizacyjny stanicy w miejscowości Stopki, gmina Sępopol”.
Nr aktu prawnego
XIX/158/20
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Polskiego Towarzystwa Leśnego w Grzędzie.
Nr aktu prawnego
XIX/157/20
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Bisztynka.
Nr aktu prawnego
XIX/156/20
Status
Czekający na publikację
Lp: 18
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr X/95/19 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji.
Nr aktu prawnego
XIX/155/20
Status
Czekający na publikację
Lp: 19
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Planu Odnowy Miejscowości Prosity na lata 2021-2027.
Nr aktu prawnego
XIX/154/20
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Bisztynek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Bisztynek na rok 2021.
Nr aktu prawnego
XIX/153/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji