ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
11 2017-02-03 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego. 150/2017 Obowiązujący
12 2017-02-03 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Polskiego Towarzystwa Leśnego w Grzędzie. 149/2017 Obowiązujący
13 2016-11-14 Zarządzenia Burmistrza w sprawie projektu budżetu gminy Bisztynek na 2017 rok. 106/2016 Obowiązujący
14 2016-11-14 Zarządzenia Burmistrza w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2017 - 2025. 105/2016 Obowiązujący
15 2016-05-31 Uchwały Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2016. XV/90/16 Obowiązujący
16 2016-05-31 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii rozwiązywania problemów społecznych Miasta i Gminy Bisztynek na lata 2016 – 2025. XV/89/16 Obowiązujący
17 2016-05-31 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. XV/88/16 Obowiązujący
18 2016-04-21 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. XIV/87/16 Obowiązujący
19 2016-04-21 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XV/94/12 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. XIV/86/16 Obowiązujący
20 2016-04-21 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchylenia uchwały Nr X/52/15 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 28 października 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Bisztynek na czas oznaczony, dłuższy niż 3 lata. XIV/85/16 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu