ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
11 2018-06-27 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie gromadzenia dochodów przez Szkołę Podstawową w Bisztynku na wydzielonym rachunku, ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania. XL/247/18 Obowiązujący
12 2018-06-27 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Bisztynka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy i Miasta Bisztynek za 2017 rok. XL/246/18 Obowiązujący
13 2018-06-27 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bisztynek za 2017 rok. XL/245/18 Obowiązujący
14 2018-06-07 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/241/18 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 23 maja 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018. XXXVIII/242/18 Obowiązujący
15 2018-06-19 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/183/17 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 17 lipca 2017r. XXXIX/244/18 Obowiązujący
16 2018-05-23 Uchwały Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018. XXXVII/241/18 Obowiązujący
17 2018-06-21 Zarządzenia Burmistrza w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku i Biblioteki Publicznej w Bisztynku oraz określenia regulaminu pracy komisji konkursowej. 80/2018 Obowiązujący
18 2018-06-12 Zarządzenia Burmistrza w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora samorządowej instytucji kultury – Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku i Biblioteki Publicznej w Bisztynku oraz określenia regulaminu pracy komisji konkursowej. 77 /2018 Obowiązujący
19 2018-03-26 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Bisztynka. XXXVI/238/18 Obowiązujący
20 2018-03-26 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. XXXVI/237/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu