ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2020-07-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XVII/146/20
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2020-07-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Bisztynka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy i Miasta Bisztynek za 2019 rok.
Nr aktu prawnego
XVII/145/20
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2020-07-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bisztynek za 2019 rok.
Nr aktu prawnego
XVII/144/20
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2020-07-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Bisztynka wotum zaufania.
Nr aktu prawnego
XVII/143/20
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat.
Nr aktu prawnego
XVI/142/20
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bisztynek.
Nr aktu prawnego
XVI/141/20
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XVI/140/20
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2020-06-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze zastępcy kierownika USC (1/8 etatu) i inspektora ds. obywatelskich (7/8 etatu) w Urzędzie Miejskim w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
69/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2020-06-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia.
Nr aktu prawnego
68/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2020-06-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.
Nr aktu prawnego
66/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji