ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXVI/230/18Drukuj informacjęAkt prawny: XXVI/230/18

Szczegóły informacji

XXVI/230/18

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXVI/2018

Kadencja: VII kadencja

Data wejścia w życie: 2018-05-23

Data podjęcia/podpisania: 2018-03-26

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2018 nr pozycja 2125, opublikowano dnia: 2018-05-09

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Bisztynek.

Na podstawie:

art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust. 1 i art 41 ust. 1 ustawy 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art.4 ust. 1, 2 i 3, art. 5 ust 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017r.poz. 1289),

Treść:

§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Bisztynek, stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/172/17 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 31 maja 2017 roku (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. z 2017 poz. 2737) dokonuje się następujących zmian:
1) § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "Odpady komunalne zebrane selektywnie należy gromadzić w pojemnikach o pojemności od 120 l do 1100 l lub workach o pojemności od 60 l do 240 l wyłącznie do tego przeznaczonych, oznaczonych odpowiednimi kolorami lub opisanych w sposób widoczny i czytelny w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego w tym:
a) niebieskich z przeznaczeniem na papier,
b) żółtych z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe,
c) zielonych z przeznaczeniem na szkło,
d) brązowych z przeznaczeniem na odpady biodegradowalne,
e) czarnych z przeznaczeniem na pozostałe odpady w tym zbierane nieselektywnie.
2) § 25 otrzymuje brzmienie: „1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod warunkiem:
1) posiadania budynków gospodarskich oraz ogrodzonych wybiegów, przeznaczonych do utrzymywania zwierząt spełniających wymogi odrębnych przepisów,
2) przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych,
3) zapewnienia gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z wymogami uchwały,
4) niepowodującym uciążliwości dla ludzi.
2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod tereny mieszkaniowe, a także takich na których rozpoczęto inwestowanie zgodne z tymi planami oraz w obrębie istniejącej zabudowy budynkami mieszkalnymi dopuszcza się, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4:
1) utrzymywania zwierząt gospodarskich takich jak króliki i gołębie,
2) utrzymywania zwierząt gospodarskich takich jak kaczki, kury, gęsi, indyki (maksymalnie po 10 sztuk z każdego gatunku, łącznie nie więcej niż 50 sztuk),
3) utrzymywania zwierząt gospodarskich takich jak kozy w ilości nie więcej niż 10 sztuk.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 2, zakazuje się utrzymywania zwierząt hałaśliwych takich jak perliczki.
4. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w strefie pełnej ochrony konserwatorskiej A.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bisztynka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Mazur Data wytworzenia informacji: 2018-03-30
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Mazur Data wprowadzenia do BIP 2018-05-23 13:22:28
Wprowadził informację do BIP: Jarosław Wadowski Data udostępnienia informacji: 2018-05-23 13:58:13
Osoba, która zmieniła informację: Jarosław Wadowski Data ostatniej zmiany: 2018-06-04 19:51:16
Artykuł był wyświetlony: 530 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu