ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: XXXV/223/18

Szczegóły informacji

XXXV/223/18

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXV/2018

Kadencja: VII kadencja

Data wejścia w życie: 2018-01-16

Data podjęcia/podpisania: 2018-01-16

Tytuł aktu:

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018.

Na podstawie:

art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

Treść:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 689.704,42 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Plan dochodów po zmianach wynosi 32.639.673,33 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 26.247.931,85 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6.391.741,48 zł.
§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.277.543,51 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 36.396.926,25 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 24.709.982,20 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 11.686.944,05 zł.
§ 3. Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2018 roku wynoszą 11.686.944,05 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 8.378.200,26 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
§ 5. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.757.252,92 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 942.252,92 zł i kredytów w kwocie 2.815.000,00 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 5.544.752,92 zł, rozchody w wysokości 1.787.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.
§ 6. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:
1) finansowanie przejściowego deficytu w kwocie – 500.000,00 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie – 2.815.000,00
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.685.000,00 zł.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2018 r. oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bisztynku.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Mazur Data wytworzenia informacji: 2018-01-16 15:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Mazur Data wprowadzenia do BIP 2018-02-13 12:21:55
Wprowadził informację do BIP: Jarosław Wadowski Data udostępnienia informacji: 2018-02-13 12:23:31
Osoba, która zmieniła informację: Jarosław Wadowski Data ostatniej zmiany: 2018-02-13 12:23:31
Artykuł był wyświetlony: 727 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu