ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: XXXIV/213/17

Szczegóły informacji

XXXIV/213/17

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXIV/2017

Kadencja: VII kadencja

Data wejścia w życie: 2018-02-20

Data podjęcia/podpisania: 2017-12-28

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2018 nr pozycja 666, opublikowano dnia: 2018-02-06

Tytuł aktu:

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych stałych oraz nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Bisztynek.

Na podstawie:

art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1289), oraz art. 5 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1523)

Treść:

§ 1. 1. Ustala się górne stawki opłat za usługi w zakresie:
1) odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości położonej na terenie Gminy i Miasta Bisztynek w wysokości – 183,60 zł za 1 m3, przy czym stawka opłaty nie obejmuje kosztu nabycia, wynajęcia lub wydzierżawienia pojemnika do gromadzenia odpadów komunalnych.
2) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości położonej na terenie Gminy i Miasta Bisztynek w wysokości – 55,00 zł za 1 m3.
2. Górną stawkę opłaty za usługi, o których mowa w ust. 1 pkt 1 ustala się w wysokości 151,20 zł za 1 m3, jeżeli odpady komunalne są zbierane selektywnie w rozumieniu Regulaminuutrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Bisztynek określonego odrębną uchwałą.
3. Ustalone w ust. 1 pkt 1 i ust. 2 górne stawki opłat mają zastosowanie do właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat na rzecz Gminy za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Uchwalone w ust. 1 i ust. 2 górne stawki opłat zawierają podatek od towarów i usług według obowiązujących przepisów.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bisztynka.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XX/142/2013 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Bisztynek.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Mazur Data wytworzenia informacji: 2017-12-28 15:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Mazur Data wprowadzenia do BIP 2018-02-13 10:38:00
Wprowadził informację do BIP: Jarosław Wadowski Data udostępnienia informacji: 2018-02-13 10:38:45
Osoba, która zmieniła informację: Jarosław Wadowski Data ostatniej zmiany: 2018-02-13 11:50:08
Artykuł był wyświetlony: 463 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu