ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: XXXII/199/17

Szczegóły informacji

XXXII/199/17

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXII/2017

Kadencja: VII kadencja

Data wejścia w życie: 2017-11-23

Data podjęcia/podpisania: 2017-10-31

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2017 nr pozycja 4405, opublikowano dnia: 2017-11-09

Tytuł aktu:

w sprawie stawek podatku od nieruchomości.

Na podstawie:

art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1875), art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1785 ze zm.)

Treść:

§ 1. Określa się wysokość rocznej stawki podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,80 zł od 1m2 powierzchni.
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior zbiorników sztucznych - 4,63 zł od 1 ha powierzchni.
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,31 zł od 1 m2 powierzchni.
- z wyjątkiem sklasyfikowanych w ewidencji gruntów jako „dr”, będące drogami wewnętrznymi - 0,03 zł od 1 m2 powierzchni.
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j.Dz. U.z 2017r. poz.1023 z późn. zm.) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym
wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,04 zł od 1 m2 powierzchni,
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,73 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 21,23 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym o - 10,80 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,70 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,61 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.
- z wyjątkiem garaży - 7,50 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bisztynka.
§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXI/130/16 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości i Uchwała nr XXIII/134/16 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę nr XXI/130/16 w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz wywieszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bisztynku i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyla informację: Iwona Banach Data wytworzenia informacji: 2017-10-31 15:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Banach Data wprowadzenia do BIP 2017-12-07 15:11:40
Wprowadził informację do BIP: Jarosław Wadowski Data udostępnienia informacji: 2017-12-07 15:12:45
Osoba, która zmieniła informację: Jarosław Wadowski Data ostatniej zmiany: 2018-02-13 12:06:21
Artykuł był wyświetlony: 777 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu