ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: V/23/11Drukuj informacjęAkt prawny: V/23/11

Szczegóły informacji

V/23/11

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: V/2011

Kadencja: VI kadencja

Data wejścia w życie: 2011-05-26

Data podjęcia/podpisania: 2011-05-26

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2011-05-26

Tytuł aktu:

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2011.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Treść:

§ 1.1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 250.408,48 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Plan dochodów po zmianach wynosi 24.426.114,05 zł, w tym:
dochody bieżące w wysokości 16.124.328,48 zł
dochody majątkowe w wysokości 8.301.785,57 zł.
§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 250.408,48 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 27.405.006,84 zł, w tym:
wydatki bieżące w wysokości 16.319.142,45 zł
wydatki majątkowe w wysokości 11.085.864,39 zł.
§ 3.1. Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2011 roku wynoszą 11.085.864,39 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi na 2011 rok wynoszą po zmianach 6.283.963,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego ustala się zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.
§ 5. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.890.251,02 zł, koszty – 1.780.710,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2011 r. oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bisztynku.
Uzasadnienie do projektu Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na rok 2011
1. W zakresie dochodów proponuje się następujące zmiany:
1) zwiększenie dochodów w dziale 700 rozdziale 70005 § 0750 o 8.200,00 zł, w dziale 750 rozdziale 75023 § 0970 o 13.100,00 zł i w dziale 756 rozdziale 75601 § 0350 o 1.000,00 zł – łącznie 22.300,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych
2) zwiększenie dochodów w dziale 756 rozdziale 75616 § 0310 o 10.000,00 zł i § 0320 o 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla ZBGKiM oraz zakup usług na drogach
3) zwiększenie dochodów w dziale 801 rozdziale 80101 o 2.091,00 zł z tytułu wypłaconych dla szkół w Bisztynku i Sątopach odszkodowań i o 63.850,00 zł z tytułu uzyskania dotacji na utworzenie szkolnego placu zabaw w Sątopach w ramach programu „Radosna szkoła”
4) zwiększenie dochodów w dziale 852 rozdziale 85228 o 5.000,00 zł z tytułu opłat wnoszonych przez podopiecznego za świadczone usługi opiekuńcze
5) wprowadzenie dochodów w dziale 853 rozdziale 85395 w wysokości 127.167,48 zł na realizację w kolejnym roku projektu „Małymi krokami do celu”
2. W zakresie wydatków proponuje się następujące zmiany:
1) w dziale 010 rozdziale 01010 proponuje się aktualizację wydatków inwestycyjnych dotyczących zadania: „Rozbudowa, modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w rejonie użytku ekologicznego Polder – Sątopy” – przeniesienie między §;
2) w dziale 600 rozdziale 60016 proponuje się zwiększenie wydatków o 11.470,58 zł na zakup usług na drogach gminnych;
3) w dziale 801 rozdziale 80101 proponuje się przeznaczenie środków uzyskanych przez szkoły z ubezpieczenia na zakup materiałów (968,00 zł) i usług (1.123,00 zł), ponadto przeznacza się dotację w wysokości 63.850,00 zł na utworzenie szkolnego placu zabaw w Sątopach – w celu realizacji powyższego zadania, konieczne jest przeznaczenie środków własnych gminy, co rozważone zostanie po analizie wykonania budżetu za I półrocze
4) w dziale 852 rozdziale 85214 przeznacza się 15.345,00 zł na wkład własny projektu „Małymi krokami do celu”, ponadto w rozdziale 85228 przeznacza się 5.000,00 zł na usługi opiekuńcze oraz w rozdziale 85295 przeznacza się 32.516,00 zł na dokończenie lokali socjalnych w Warmianach zgodnie z wymogami pozwolenia na użytkowanie – środki te pochodzą z oszczędności po przetargach w dziale 921 rozdziale 92109
5) w dziale 853 rozdziale 85395 proponuje się przeznaczenie środków w wysokości 142.512,48 zł na realizację w kolejnym roku projektu „Małymi krokami do celu”
6) w dziale 854 rozdziale 85415 proponuje się przeznaczeniem środków własnych w wysokości 22.300,00 zł z na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych – z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na powyższy cel można przeznaczyć do 80% wydatków, co najmniej 20% gmina musi sfinansować ze środków własnych
7) w dziale 900 rozdziale 90017 proponuje się zwiększenie dotacji przedmiotowej dla ZBGKiM o 18.529,42 zł
Po dokonaniu powyższych zmian dochody i wydatki budżetu zwiększają się o 250.408,48 zł.

Załączniki

  • U_V-23-2011 (PDF, 882.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-08-08 12:54:12 | Data wytworzenia informacji: 2011-08-08 | zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2011.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Tatarczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-08-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Tatarczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-08-08 12:52:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Wadowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-12-14 10:25:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Wadowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-14 10:25:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
974 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony