ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXXIV/179/10Drukuj informacjęAkt prawny: XXXIV/179/10

Szczegóły informacji

XXXIV/179/10

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXIV/2010

Kadencja: V kadencja

Data wejścia w życie: 2010-02-09

Data podjęcia/podpisania: 2010-11-10

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2011-02-09

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2011 nr 10 pozycja 137, opublikowano dnia: 2011-01-26

Tytuł aktu:

w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 i z 2010r. Nr 28, poz. 142 i Nr 106, poz. 675), art.8 i 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych (M.P. Nr 55, poz. 755), oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 11 października 2010r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011r. (M. P. Nr 75 poz. 590)

Treść:

§ 1. Podatek od środków transportowych wynosi rocznie:
1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:
1) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 552,00zł
2) powyżej 5,5 tony do 7 ton włącznie - 622,00zł
3) powyżej 7 ton do 9 ton włącznie - 824,00zł
4) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 964,00zł
2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:
Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)
Ilość osi jezdnych pojazdu
Stawka podatku od środków transportowych
Nie mniej niż
Mniej niż
1
2
3
4
12
13
2
964,00zł
13
14
2
1.000,00zł
14
15
2
1.034,00zł
15
----
2
1.568,00zł
1
2
3
4
12
17
3
1.244,00zł
17
19
3
1.312,00zł
19
21
3
1.382,00zł
21
23
3
1.790,00zł
23
----
3
1.976,00zł
12
25
4 i więcej
1.790,00zł
25
27
4 i więcej
1.928,00zł
27
29
4 i więcej
2.068,00zł
29
----
4 i więcej
2.654,00zł
2
3. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton :
1) od 3,5 tony i poniżej 8 ton - 1.612,00zł
2) od 8 ton i poniżej 12 ton - 1.622,00zł
4. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
( w tonach)
Ilość osi jezdnych pojazdu
Stawka podatku od środków transportowych
Nie miej niż
Mniej niż
1
2
3
4
12
18
2
1.790,00zł
18
25
2
1.928,00zł
25
31
2
2.032,00zł
31
37
2
2.058,00zł
37
----
2
2.252,00zł
12
37
3
2.052,00zł
37
40
3
2.184,00zł
40
----
3
2.706,00zł
5. Od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
1) od 7 ton i poniżej 9 ton - 302,00zł
2) od 9 ton i poniżej 12 ton - 332,00zł
6. Od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równa lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
Dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
( w tonach)
Ilość osi jezdnych pojazdu
Stawka podatku od środków transportowych
Nie mniej niż
Mniej niż
1
2
3
4
12
18
1
344,00zł
18
25
1
414,00zł
3
25
37
1
688,00zł
37
----
1
710,00zł
12
28
2
414,00zł
28
33
2
1.064,00zł
33
37
2
1.612,00zł
37
38
2
1.658,00zł
38
----
2
2.052,00zł
12
37
3
1.612,00zł
37
38
3
1.658,00zł
38
-----
3
2.052,00,zł
7. Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia łącznie z miejscem kierowcy:
1) do 15 miejsc - 384,00zł
2) od 16 miejsc i poniżej 30 miejsc - 716,00zł
3) od 30 miejsc do 42 miejsc - 1.658,00zł
4) powyżej 42 miejsc - 1.785,00zł
§ 2. Stawki podatkowe ustalone w §1 ust. 2, 4 i 6 uchwały nie mogą być niższe niż stawki minimalne określone w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do powołanego na wstępie obwieszczenia z dnia 11 października 2010r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych w 2011r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVII/128/09 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń Gminy i Miasta Bisztynek i obowiązuje od roku 2011r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Filipczyk
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich
1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 386 z 17.12.1992),
2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z d niem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

Załączniki

  • U_XXXIV-179-10 (PDF, 172.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-08-04 13:56:57 | Data wytworzenia informacji: 2011-08-04 | w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
  • Z_XXXIV-179-10 (PDF, 134 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-08-04 13:57:45 | Data wytworzenia informacji: 2011-08-04 | w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Tatarczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-08-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Tatarczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-08-04 13:56:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Wadowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-12-14 10:26:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Wadowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-14 10:26:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
950 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony