ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXXIV/178/10Drukuj informacjęAkt prawny: XXXIV/178/10

Szczegóły informacji

XXXIV/178/10

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXIV/2010

Kadencja: V kadencja

Data wejścia w życie: 2010-11-10

Data podjęcia/podpisania: 2010-11-10

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2010-11-10

Tytuł aktu:

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2010.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.)

Treść:

§ 1.1. Zmienia się wydatki budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Plan dochodów po zmianach wynosi 25.870.344,47 zł, w tym:
dochody bieżące w wysokości 17.276.029,06 zł
dochody majątkowe w wysokości 8.594.315,41 zł.
3. Plan wydatków po zmianach wynosi 28.143.769,77 zł, w tym:
wydatki bieżące w wysokości 19.116.162,62 zł
wydatki majątkowe w wysokości 9.027.607,15 zł.
§ 2.1. Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 ustala się, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
2. Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2010 roku wynoszą 8.964.607,15 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej Uchwały.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2010 rok wynoszą po zmianach 6.226.229,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
§ 3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.273.425,30 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.250.000,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 23.425,30 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 8.664.414,23 zł, rozchody w wysokości 6.390.988,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
§ 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 500.000,00 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 2.250.000,00 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 4.400.000,00 zł;
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
- 1.365.256,00 zł
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2010 r. oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bisztynku.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Filipczyk

Załączniki

  • U_XXXIV-178-10 (PDF, 140.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-08-04 13:50:02 | Data wytworzenia informacji: 2011-08-04 | zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2010.
  • Z_XXXIV-178-10 (PDF, 501.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-08-04 13:51:21 | Data wytworzenia informacji: 2011-08-04 | zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2010.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Tatarczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-08-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Tatarczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-08-04 13:47:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Wadowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-12-14 10:26:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Wadowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-14 10:26:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
976 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony