ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXXIII/176/10Drukuj informacjęAkt prawny: XXXIII/176/10

Szczegóły informacji

XXXIII/176/10

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXIII/2010

Kadencja: V kadencja

Data wejścia w życie: 2010-12-15

Data podjęcia/podpisania: 2010-09-29

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2010-12-15

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2010 nr 193 pozycja 2454, opublikowano dnia: 2010-12-01

Tytuł aktu:

w sprawie stawek podatku od nieruchomości.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr
153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.
1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr
181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180,
poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142
i 146, Nr 106, poz. 675), art.5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tj.
Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010r.
w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych (M.P. Nr 55, poz.
755)

Treść:

§ 1. Określa się wysokość rocznej stawki podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków
od 1m2 powierzchni ..................................................................................................................... 0,71 zł,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
od 1 ha powierzchni ..................................................................................................................... 4,15 zł,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego
od 1 m2 powierzchni .................................................................................................................... 0,11 zł,
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych za 1 m2 pow. użytkowej.................................................................................... 0,65 zł,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
od 1 m2 powierzchni użytkowej.................................................................................................. 19,01 zł,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym
od 1m2 powierzchni użytkowej..................................................................................................... 9,82 zł,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
od 1 m2 powierzchni użytkowej................................................................................................... 4,27 zł,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego
od 1 m2 powierzchni użytkowej z wyjątkiem garaży. ................................................................ 4,03 zł,
Id: YBWZQ-CBLEA-GAQRS-YTHLF-SPFKH. Podpisany Strona 2
- od garaży za 1m2 powierzchni................................................................................................... 6,71 zł,
3) od budowli ................................................................................................................ 2% ich wartości.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 3. Traci moc uchwała nr XVIII/84/08 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 26 listopada 2008r.w
sprawie stawek podatku od nieruchomości.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Bisztynku i obowiazuje od dnia 1 stycznia 2011r.
..................................................
Przewodniczący Rady
Miejskiej Zbigniew Filipczyk

Załączniki

  • U_XXXIII-176-10 (PDF, 67.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-08-04 13:39:44 | Data wytworzenia informacji: 2011-08-04 | w sprawie stawek podatku od nieruchomości.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Tatarczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-08-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Tatarczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-08-04 13:38:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Wadowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-12-14 10:26:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Wadowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-14 10:26:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1063 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony