ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1451 2012-10-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie utworzenia związku międzygminnego i przyjęcia jego statutu XVII/112/12 Obowiązujący
1452 2012-10-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Bisztynek na 2012 rok. XVII/111/12 Obowiązujący
1453 2012-10-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie podziału Gminy i Miasta Bisztynek na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Bisztynku. XVII/110/12 Obowiązujący
1454 2012-10-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Bisztynek na rok 2013. XVII/109/12 Obowiązujący
1455 2012-10-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012r. stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2013 rok. XVII/108/12 Obowiązujący
1456 2012-10-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie stawek podatku od środków transportowych. XVII/107/12 Obowiązujący
1457 2012-10-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie stawek podatku od nieruchomości. XVII/106/12 Obowiązujący
1458 2012-10-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uczestnictwa Gminy Bisztynek w pokryciu wydatków remontowych Policji. XVII/105/12 Obowiązujący
1459 2012-10-30 Uchwały Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2012. XVII/104/12 Obowiązujący
1460 2012-10-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2012-2020. XVII/103/12 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu