ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1451 2013-02-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/121/12 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. XIX/130/13 Obowiązujący
1452 2013-02-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Bisztynek w Zgromadzeniu Kętrzyńskiego Związku Międzygminnego- Gospodarka Odpadami z siedzibą w Kętrzynie. XIX/129/13 Obowiązujący
1453 2013-02-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zgłoszenia kandydata do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Bartoszycach. XIX/128/13 Obowiązujący
1454 2013-02-28 Uchwały Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Bisztynek. XIX/127/13 Obowiązujący
1455 2013-02-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. XIX/126/13 Obowiązujący
1456 2012-01-17 Uchwały Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2012. XII/70/12 Obowiązujący
1457 2012-01-17 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biszty nek na lata 2012 - 2020. XII/69/12 Obowiązujący
1458 2011-12-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2012-2020 XI/67/11 Obowiązujący
1459 2012-12-27 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bisztynek na 2013 r. XVIII/125/12 Obowiązujący
1460 2012-12-27 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2013-2020. XVIII/124/12 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu