ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: XXV/147/2017

Szczegóły informacji

XXV/147/2017

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXV/2017

Kadencja: VII kadencja

Data wejścia w życie: 2017-02-03

Data podjęcia/podpisania: 2017-02-03

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2017-02-03

Tytuł aktu:

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017.

Na podstawie:

art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870)

Treść:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 973.039,66 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Plan dochodów po zmianach wynosi 26.976.289,10 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 24.373.662,60 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.602.626,50 zł.
§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 639.840,26 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 29.231.453,50 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 23.211.250,91 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 6.020.202,59 zł.
§ 3. Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2017 roku wynoszą 5.350.202,59 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3a do niniejszej Uchwały.
§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 2.933.840,35 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ustala się zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.
§ 6. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.255.164,40 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 844.364,40 zł i kredytów w kwocie 1.410.800,00 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 4.245.164,40 zł, rozchody w wysokości 1.990.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.
§ 7. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:
1) finansowanie przejściowego deficytu w kwocie – 500.000,00 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie – 1.410.800,00
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.989.200,00 zł.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2017 r. oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bisztynku.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Mazur Data wytworzenia informacji: 2017-02-03 15:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Banaszkiewicz Data wprowadzenia do BIP 2017-02-17 12:21:55
Wprowadził informację do BIP: Jarosław Wadowski Data udostępnienia informacji: 2017-02-17 12:22:50
Osoba, która zmieniła informację: Jarosław Wadowski Data ostatniej zmiany: 2017-07-06 10:58:02
Artykuł był wyświetlony: 401 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu