ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Inne ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego: pt. „Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej – działalność przedmiotowa – edycja 2” nr RPWM.11.01.01-28-0098/19

Informacja ogłoszona dnia 2019-10-10 10:09:22 przez Jarosław Wadowski, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 33 ust. 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. DzU z 2018 r. poz. 1431, 1544 ze zm.) Gmina Bisztynek podaje do publicznej wiadomości, że z dniem 01 października 2019 roku przystąpiła do realizacji projektu partnerskiego:
pt. „Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej – działalność przedmiotowa – edycja 2”
nr RPWM.11.01.01-28-0098/19
Powyższy projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Partnerem wiodącym w projekcie jest fundacja „Aktywność i Nowoczesność” z siedzibą w Olsztynie, ul. Nad Jarem 2/15, 10-172 Olsztyn, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez
Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000750813.
W ramach projektu przewidziana jest realizacja działań aktywizacyjnych zmierzających do podjęcia zatrudnienia przez osoby w wieku od 18 do 35 lat, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałe na obszarze rewitalizacji w Gminie Bisztynek, poprzez wsparcie funkcjonowania Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej, organizację wsparcia indywidualnego, zajęć grupowych, kursów/szkoleń zawodowych oraz pracę socjalną. Realizacja projektu pozwoli na zaktywizowanie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji społeczno-zawodowej oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-10-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Łukasz Hołowieszko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-10-10 10:09:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Wadowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-10-10 10:09:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Wadowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-10 10:09:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
372 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony