ˆ

Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Wieloosobowe Stanowisko ds. Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
 
1.Stanowisko ds. gospodarki gruntami - Elżbieta Goszcz +48 (89) 521-64-15
2.Stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska – Anna Sommerfeld +48 (89) 521-64-16
3.Stanowisko ds. ochrony środowiska – Piotr Kulczycki +48 (89) 521-64-15


Wieloosobowe Stanowisko ds. Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska podlega bezpośrednio Burmistrzowi.

Zadania :
Do zadań Wieloosobowego Stanowiska ds. Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska należy prowadzenie spraw z zakresu:

1. Gospodarowania na terenie wiejskim gruntami, gruntami zabudowanym i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, stanowiącymi własność Gminy, a w szczególności:
1) zbywania, oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem,
użyczenie, w trwały zarząd oraz ich przekazywanie,
2) nabywanie nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań Gminy,
3) ustalanie wartości gruntów, cen i opłat za korzystanie z nich,
4) organizowanie przetargów na zbywanie prawa własności nieruchomości stanowiących
własność Gminy,
5) komunalizacji gruntów,
6) wywłaszczaniem nieruchomości,
7) prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych,
8) współdziałanie ze stanowiskiem ds. inwestycji w wyposażanie gruntów w urządzenia komunalne.
2. Gospodarowanie na terenie wiejskim gminnym zasobem lokalowym oraz
nieruchomościami budynkowymi.
3. Przyznawanie lokali mieszkalnych w tym socjalnych i zamiennych.
4. Prowadzenie spraw z zakresu zarządu nieruchomościami wspólnymi.
5. Przejmowanie zakładowych budynków mieszkalnych.
6. Ustalanie stawek czynszów i opłat za lokale i nieruchomości budynkowe wspólnie ze stanowiskiem ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami.
7. Zakładanie, rozszerzanie i zamknięcie cmentarzy komunalnych.
8.Prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem miejscowości i numeracją nieruchomości.
9.Prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska, a w szczególności dotyczących:
1) leśnictwa i łowiectwa,
2) zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych,
3) utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy,
4) przekazania gruntów na cele nierolnicze i nieleśne,
5) wyłączania gruntów z produkcji,
6) nasiennictwa,
7) gospodarki wodnej,
8) gospodarki odpadami,
9) ochrony przyrody w tym wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, z nieruchomości,
10) podejmowanie działań w zakresie zapobieżenia skutkom klęsk żywiołowych lub ich usunięcia i nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska.
10. Współdziałanie z odpowiednimi służbami w zakresie potencjalnych zagrożeń środowiska
w związku z planowaniem i realizacją inwestycji.
11. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji środowiskowych.
12. Sprawowanie kontroli przestrzegania zasad ochrony środowiska oraz udzielania pomocy organizacjom społecznym w ich działalności na rzecz ochrony środowiska.
13. Współdziałanie z samorządami wiejskimi i osiedlowymi oraz prowadzenie spraw dotyczących tych samorządów.
14.Prowadzenie spraw związanych z obsługą spisów organizowanych przez WUS.
________________________________________
Autor dokumentu: Agnieszka Steczka

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Steczka Data wytworzenia informacji: 2009-08-20
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Steczka Data wprowadzenia do BIP 2009-08-20 09:56:27
Wprowadził informację do BIP: Jarosław Wadowski Data udostępnienia informacji: 2010-04-08 15:04:10
Osoba, która zmieniła informację: Jarosław Wadowski Data ostatniej zmiany: 2018-12-04 14:20:53
Artykuł był wyświetlony: 2719 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu