ˆ

Zamówienia do 30tyś.EURO

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

„Dostawa świątecznych dekoracji świetlnych”

Informacja ogłoszona dnia 2016-10-11 11:51:13 przez Jarosław Wadowski, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przedmiotem zamówienia jest dostawa świątecznych dekoracji świetlnych w formie latarniowego motywu świetlnego 3D LED w kształcie korony z efektem błysku w ilości 20 szt.
Dekoracje muszą spełniać minimalne warunki określone w poniższej specyfikacji technicznej:
a) wymiary:
- średnica okręgu min. 80 cm,
- wysokość korony min. 50 cm,
- długość sopla świetlnego min. 50 cm,
b) konstrukcja korony – aluminiowa spawana,
c) regulowane mocowanie do średnicy słupa,
d) waga dekoracji min. 5,5 kg,
e) ilość LED: min. 640 LED HIGH QUALITY
f) napięcie zasilania: 220-240 V AC
g) moc: min 35 W,
h) kolor węża LED: zimna biel,
i) sopel świetlny: min. 140 LED w kolorze zimnej bieli
 
III. Termin realizacji: 01.12.2016r.
Okres gwarancji dekoracji: min. 24 miesiące
 
  1. Tryb postępowania: ZAPYTANIE CENOWE
Poniższą ofertę należy:
  1. Złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem), elektronicznie (na adres ) na Formularzu Oferty wg wzoru będącego załącznikiem do zaproszenia do dnia 24.10.2016r.
  2. Składając ofertę pisemnie należy ją opakować w jednej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie cenowe dostawę świątecznych dekoracji świetlnych”. Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem Wykonawcy oraz zawierać datę sporządzenia a także zdjęcie oferowanej dekoracji wraz z oświadczeniem, że spełnia ona minimalne warunki określone w punkcie II;
  3. Zaproszenie do złożenia oferty znajduje się również na stronie internetowej: bip.bisztynek.pl,
  4. Prawdopodobny termin wyboru oferty i ogłoszenia wyników nastąpi do dnia 28.10.2016r,
  5. Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze telefonicznie, mailowo lub pisemnie- listem. Wykonawca, który złoży ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do realizacji zlecenia na własny koszt w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie dłuższym niż do 01.12.2016
  6. Kryterium decydującym o wyborze oferty jest cena– przy założeniu, że Wykonawca złoży ofertę zawierająca przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami zamawiającego, 
  7. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia postepowania bez podania przyczyny,
  8. Oferta musi zawierać następujące informacje i dokumenty: wypełniony formularz ofertowy. Niewypełnienie wszystkich zawartych tam wymagań spowoduje nie przyjęcie oferty w tym postępowaniu i jej odrzucenie. Oferta taka nie będzie poprawiana i modyfikowana przez Zamawiającego.
  9. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami: telefonicznie, mailowo

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marlena Grabowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-10-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marlena Grabowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-10-11 11:50:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Wadowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-10-11 11:51:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Wadowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-10-11 11:51:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
840 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony