ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zamówienia do 30tyś.EURO

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

„Świadczenie usługi dowozu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi z miejsc ich zamieszkania do placówki oświatowej i z powrotem”

Informacja ogłoszona dnia 2020-08-14 17:43:30 przez Jarosław Wadowski, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dowozu i opieki w trakcie dowozu uczniów niepełnosprawnych z miejsc ich zamieszkania do placówki oświatowej – Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bartoszycach ul. Limanowskiego 2, 11-200 Bartoszyce i z powrotem w roku szkolnym 2020/2021.
 
2. Dzieci objęte dowozem mieszkają w następujących miejscowościach:
  1. ul. M. Konopnickiej 7/1, 11-230 Bisztynek,
  2. ul. Harcerska 7/5, 11-230 Bisztynek
  3. Sątopy – Samulewo 52/4, 11-230 Bisztynek,
  4. Sątopy – Samulewo 24/2, 11-230 Bisztynek,
  5. Mołdyty 2/3, 11-230 Bisztynek,
  6. Bisztynek – Kolonia 15, 11-230 Bisztynek,
  7. Wozławki 21/2, 11-230 Bisztynek.
2.1. W trakcie trwania umowy dopuszcza się zmianę ilości dzieci objętych dowozem lub zmianę miejsc ich zamieszkania, co może spowodować zmianę warunków finansowania.
3. Usługa będzie wykonywana w dni nauki szkolnej od poniedziałku do piątku w roku szkolnym 2020/2021, z zastrzeżeniem, że uczniowie zamieszkali w Mołdytach 2/3 i Wozławkach 21/2 będą dowożeni z miejsc ich zamieszkania do internatu SOSW w Bartoszycach w poniedziałki przed rozpoczęciem zajęć szkolnych, natomiast ich odwóz będzie w piątki po zajęciach szkolnych do miejsc ich zamieszkania. Pozostali uczniowie dowożeni będą codziennie. 
4. Wymagania stawiane Wykonawcy:
- posiadanie samochodu osobowego dopuszczonego do ruchu drogowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych,
- kierowca wykonujący dowóz musi posiadać ważne uprawnienia do prowadzenia samochodu osobowego,
- opiekun musi posiadać ważny na rok szkolny certyfikat potwierdzający ukończenie kursu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 
Informacje dodatkowe:
- Zamawiający będzie płacił za dni faktycznego świadczenia usługi, o fakcie nie wykonywania usługi w danym dniu będzie powiadamiany telefonicznie przez rodzica dziecka najpóźniej na 12 godzin przed rozpoczęciem wykonywania usługi,
- płatność za wykonaną usługę będzie dokonywana na podstawie wystawionego rachunku bądź faktury VAT za dany miesiąc z dołączonym potwierdzeniem obecności uczniów w szkole,
- Wykonawca będzie obciążany karami umownymi za niewykonanie usługi wynikające z przyczyn leżących po jego stronie, w wysokości kwoty, jaka zaproponuje za jeden dzień świadczenia usługi.
 
III. Termin realizacji: od 01.09.2020 r do 25.06.2021 r.
 
IV. tryb postępowania: Zapytanie cenowe
Poniższą ofertę należy:
a) Złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem) lub na adres (wpisując w tytule wiadomości- oferta dowozy) na Formularzu Oferty wg wzoru będącego załącznikiem do zaproszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.08.2020 r. do godz. 10.00.
b) Składając ofertę pisemnie należy ją złożyć w kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Świadczenie usługi dowozu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi z miejsc ich zamieszkania do placówki oświatowej i z powrotem” Oferta musi być opatrzona pieczątka firmową i podpisem Wykonawcy.
c) Prawdopodobny termin wyboru oferty i ogłoszenia wyników nastąpi w dniu 28.08.2020 r. Wykonawcy zostaną powiadomieni o dokonanym wyborze telefonicznie, mailowo lub pisemnie - listem. Wykonawca, który złoży ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, której wzór stanowi załącznik nr 2 do Zaproszenia.
d) Kryterium decydującym o wyborze oferty jest cena wykonywania usługi za jeden dzień – przy założeniu, ze Wykonawca złoży ofertę zawierającą przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
e) Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
f) Oferta musi zawierać następujące informacje i dokumenty:
-  wypełniony formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zaproszenia;
- oświadczenie Wykonawcy, że spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego  opisane rozdziale II pkt 4) Zaproszenia.
g) Sposób porozumiewania się z Wykonawcami: telefonicznie lub mailowo.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-08-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Rudzka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-08-14 17:38:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Wadowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-08-14 17:43:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Wadowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-28 15:09:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
159 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony