ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zamówienia do 30tyś.EURO

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

„Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego”

Informacja ogłoszona dnia 2020-01-20 14:23:21 przez Jarosław Wadowski, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Bisztynku.
 
2. Dodatkowe warunki:
1) Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i nieużywany, wolny od wad, wyprodukowany w 2019 roku.
2) Samochód osobowy stanowiący przedmiot zamówienia musi spełniać warunki techniczne określone w obowiązujących w Polsce przepisach prawnych dla samochodów poruszających się po drogach publicznych oraz warunki określone w przepisach prawa wspólnotowego Unii Europejskiej dla tego typu samochodów oraz posiadać serwis w odległości nie większej niż 60 km od siedziby Zamawiającego
3) Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia gwarancję nie krótszą, niż 24 miesiące, na powłokę lakierniczą nie krótszą niż 36 miesięcy, na perforację nadwozia gwarancję nie krótszą niż 144 miesiące.
4) Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu wszystkie niezbędne dokumenty w dniu odbioru przedmiotu zamówienia.
                                               
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany został w Załączniku nr 2 do zaproszenia.
 
III. Termin realizacji: do 07.02.2020r.
IV. Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy  posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia oraz posiadają  niezbędną wiedzę i doświadczenie (Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tych warunków. Wykonawca potwierdza spełnianie powyższych warunków poprzez złożenie oświadczenia – zał. nr 4).
 
V. Tryb postępowania: ZAPYTANIE CENOWE
Poniższą ofertę należy:
  1. Złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem) na Formularzu Oferty wg wzoru będącego załącznikiem nr 1 do zaproszenia do dnia 27.01.2020 r. do godz. 12.00
Składając ofertę pisemnie należy ją opakować w jednej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego”.
 Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem Wykonawcy oraz zawierać datę sporządzenia;
  1. Termin wyboru oferty i ogłoszenia wyników nastąpi dnia 27.01.2020 r.
  2. Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze telefonicznie, mailowo lub pisemnie- listem. Wykonawca, który złoży ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
  3. Kryterium decydującym o wyborze oferty jest cena – przy założeniu, że Wykonawca złoży ofertę zgodną z wymaganiami Zamawiającego, 
  4. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
  5. Oferta musi zawierać wypełniony Załącznik nr 1 do zaproszenia – formularz ofertowy.
Niewypełnienie wszystkich zawartych wymagań spowoduje odrzucenie oferty w tym postępowaniu. Oferta taka nie będzie poprawiana i modyfikowana przez Zamawiającego.
  1. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami: mailowo.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Rudzka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-20 14:19:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Wadowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-20 14:23:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Wadowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-27 15:23:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
408 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony