ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zamówienia do 30tyś.EURO

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

„Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej – adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia – dostawa i montaż wyposażenia”.

Informacja ogłoszona dnia 2019-02-05 14:46:21 przez Jarosław Wadowski, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia dla potrzeb Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej w Bisztynku,
przy ul. M. Konopnickiej 9. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż wyposażenia wg zestawienia stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia.
 
2. Dodatkowe warunki:
1) Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i nieużywany, wyprodukowany najwcześniej w 2016 roku.
2) Dostarczone wyposażenie musi posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa poświadczające zgodność z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Oznacza to, że jest całkowicie bezpieczne i posiada wymagane prawem dopuszczenia do obrotu i stosowania: testy, atesty i certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa badań umożliwiające wykorzystanie zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny.
3) Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia (oddzielnie dla każdego asortymentu) gwarancję nie krótszą, niż na 24 miesiące.
4) Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu dokument gwarancyjny oraz atesty i certyfikaty bezpieczeństwa poświadczające zgodność z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej, o których mowa w pkt. 2 powyżej, w dniu odbioru przedmiotu dostawy.
5) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
                                                
2. Dostawa oraz montaż przedmiotu zamówienia będzie realizowana pod adresem ul. M. Konopnickiej 9, 11-230 Bisztynek na koszt Wykonawcy.
 
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany został w Załączniku nr 1 do zaproszenia.
 
Termin realizacji: do 10.05.2019 r.
 
Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą o profilu zgodnym z przedmiotem zamówienia.
 
Tryb postępowania: ZAPYTANIE CENOWE
Poniższą ofertę należy:
  1. Złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem) na Formularzu Oferty wg wzoru będącego załącznikiem nr 2 do zaproszenia do dnia 19.02.2019 r. do godz. 12.00
Składając ofertę pisemnie należy ją opakować w jednej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej – adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia- dostawa i montaż wyposażenia”.
Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem Wykonawcy oraz zawierać datę sporządzenia;
  1. Prawdopodobny termin wyboru oferty i ogłoszenia wyników nastąpi do dnia 20.02.2019 r.
  2. Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze telefonicznie, mailowo lub pisemnie- listem. Wykonawca, który złoży ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
  3. Kryterium decydującym o wyborze oferty jest cena– przy założeniu, że Wykonawca złoży ofertę zgodną z wymaganiami Zamawiającego, 
  4. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
  5. Oferta musi zawierać następujące informacje i dokumenty: wypełniony formularz ofertowy ze szczegółową specyfikacją proponowanego wyposażenia potwierdzającą określone w zapytaniu minimalne parametry, sporządzony na podstawie Załącznika nr 2 do Zaproszenia. Do oferty należy załączyć zdjęcia oferowanych produktów. Niewypełnienie wszystkich zawartych wymagań spowoduje odrzucenie oferty w tym postępowaniu. Oferta taka nie będzie poprawiana i modyfikowana przez Zamawiającego.
Sposób porozumiewania się z Wykonawcami: telefonicznie, mailowo.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Łukasz Hołowieszko
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-02-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Łukasz Hołowieszko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-02-05 14:41:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Wadowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-02-05 14:46:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Wadowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-02-25 20:29:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
549 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony