ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zapytania ofertowe

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Bisztynek – sezon 2019/2020”

Informacja ogłoszona dnia 2019-11-04 21:15:00 przez Jarosław Wadowski, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

1. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie  dróg gminnych dla których  Gmina Bisztynek jest Zarządcą, położonych na terenie Gminy Bisztynek w zakresie świadczenia usług odśnieżania.
Świadczenie usług odśnieżania, będących  przedmiotem zamówienia, będzie odbywać się na podstawie telefonicznych zleceń jednostkowych poprzez powiadomienia przez Zamawiającego o konieczności ich wykonania w wyznaczonym terminie.
 2.) Zamówienie podzielone jest na trzy części:
- Zadanie I    - Rejon I odśnieżania obejmujący sołectwa: Troszkowo (Krzewina), Lądek, Prosity (Biegonity), Księżno, Wozławki, Sułowo (Winiec)
- Zadanie II    - Rejon II odśnieżania obejmujący sołectwa: Grzęda (Janowiec), Pleśno (Pleśnik), Wojkowo, Sątopy, Sątopy – Samulewo, Nowa Wieś Reszelska, Łędławki, Troksy             (Małdyty, Nisko, Niski Młyn)
- Zadanie III    - Rejon III odśnieżania obejmujący sołectwa: Unikowo, Dąbrowa, Bisztynek Kol. (Kokoszewo), Warmiany, Paluzy (Króle, Michałowo, Janowo)
 3) Zamawiający przewiduje, dla każdego zadania, nie więcej niż 230 maszynogodzin pracy w okresie na jaki została zawarta umowa.
4) Zamówienie będzie realizowane na zasadzie zleceń jednostkowych po telefonicznym powiadomieniu przez przedstawiciela Zamawiającego o konieczności odśnieżania. Rozpoczęcie odśnieżania w czasie nie dłuższym niż 1 godziny od powiadomienia.
5) Za podstawę wykonania przedmiotu zamówienia w terminie uznaje się:
a) telefoniczne potwierdzenie przez Wykonawcę godziny rozpoczęcia usługi,
  1. dostarczenie przez Wykonawcę, w dniu następnym po wykonaniu usługi odśnieżania, karty pracy sprzętu zawierającej następujące dane: rodzaj sprzętu, godzinę rozpoczęcia pracy, godzinę zakończenia pracy, odśnieżany odcinek drogi z podaniem jej długości, imię i nazwisko kierowcy.
  2.  potwierdzenie przez przedstawiciela Zamawiającego prawidłowości wykonania usługi wpisem  na karcie pracy sprzętu lub karcie drogowej..
6) Prawidłowe wykonanie usługi wymaga spełnienia następujących warunków:
  1. a) ciąg drogi został odśnieżony zapewniając przejezdność i możliwość minięcia się dwóch pojazdów,
wykonywanie przedmiotu umowy nie spowodowało zasypania w obrębie skrzyżowań dróg i zjazdów.
2. Warunki, jakie musi spełnić Wykonawca przystępujący do zamówienia:
Wykonawca musi wykazać, że dla każdego zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) dysponuje co najmniej 2 ciągnikami  o mocy min. 100 KM lub innym pojazdem o podobnych parametrach technicznych z pługiem odśnieżnym skośnym bądź strzałowym. Dysponowanie koparko – ładowarką nie spełnia tego warunku.  
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na dwa lub więcej zadań musi wykazać, że będzie dysponował pojazdami mechanicznymi na każde z tych zadań niezależnie, w takich ilościach, jakie są wymagane w każdym z tych zadań łącznie.
Niedopuszczalne jest wykazywanie dysponowania tym samym pojazdem mechanicznym (potencjałem technicznym) w dwóch lub większej ilości zadań.
3. Wymagany termin realizacji zamówienia:. do 15.04.2020r.
4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:
cena – 100%
4) W toku badania  i oceny ofert Zamawiający może  żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców listownie.
5. Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej:
Cena ma być wyrażona cyfrowo i słownie oraz należy w nią wliczyć:
a) wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia
b) obowiązujący podatek VAT.
Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez cały okres trwania umowy. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.
6. Sposób, miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
1) Oferta może obejmować całość zamówienia, lub jego cześć, którą Wykonawca zamierza wykonywać i powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Zaproszenia.
2) Ofertę  cenową należy złożyć w wersji papierowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2019r. do godz. 10.00 na adres korespondencyjny Zamawiającego: Gmina Bisztynek, ul. Kościuszki 2, 11-230 Bisztynek, lub w sekretariacie pok. nr 10. Protokół z postępowania zostanie przesłany każdemu z oferentów.
7. Dane osoby uprawnionej do kontaktu (przeprowadzającej postępowanie):
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pan Mariusz Drozdowski, tel. (89) 521-64-07, 698 613 350  e-mail: .  W godzinach pracy urzędu.
8. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia zadania, w całości bądź w części, bez podania przyczyny.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mariusz Drozdowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-04 21:07:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Wadowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-04 21:15:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Wadowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-15 13:59:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
361 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony